kerjaya hubungi kami

logo portal lpf

Alamat:
Lembaga Penapis Filem
Kementerian Dalam Negeri
Radio danTelevision Malaysia (RTM)
Angkasapuri
50614 Kuala Lumpur

Telefon:
03-2288 7588
Faks:
03-2284 0551